موزیکال

خرید مسابقه Lip Sync Battle

نام سریال : Lip Sync Battle

ژانر : مسابقه | موزیک
تعداد فصل : 2
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 2 فصل کامل فصل 3 در حال پخش …

10,000 تومان

خرید سریال Roadies

نام سریال : Roadies

ژانر : کمدی | درام | موزیکال
تعداد فصل : 1
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل

4,000 تومان

خرید مسابقه So You Think You Can Dance

نام سریال : So You Think You Can Dance

ژانر : مسابقه | موزیک | مستند
تعداد فصل : 13
زیرنویس پارسی : ندارد

وضعیت پخش در شبکه : 13 فصل کامل فصل 14 در حال پخش …

53,000 تومان

خرید سریال Treme

نام سریال : Treme

ژانر : درام | موزیکال
تعداد فصل : 4
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 4 فصل کامل اتمام داستان سریال .

16,000 تومان

خرید سریال Galavant

نام سریال : Galavant

ژانر : کمدی | موزیکال
تعداد فصل : 2
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 2 فصل کامل کنسل شد .

6,000 تومان

خرید مسابقه The Voice

نام سریال : The Voice

ژانر : مسابقه | موزیک
تعداد فصل : 10
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 10 فصل کامل فصل 11 در حال پخش ….

51,000 تومان

خرید سریال America’s Got Talent

نام سریال : America’s Got Talent

ژانر : مسابقه | موزیک
تعداد فصل : 10
زیرنویس پارسی : ندارد

وضعیت پخش در شبکه : 10 فصل کامل فصل 11 در حال پخش …

60,000 تومان

خرید سریال Nashville

نام سریال : Nashville

ژانر : درام | موزیکال
تعداد فصل : 4
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 4 فصل کامل فصل 5 تمدید شد …

12,000 تومان

خرید سریال Empire

نام سریال : Empire

ژانر : درام | موزیکال
تعداد فصل : 3
زیرنویس پارسی : دارد امّا تا قسمت 11 از فصل 2 در حال حاضر ترجمه شده !!!

وضعیت پخش در شبکه : 3 فصل کامل فصل 4 تمدید شد …

9,000 تومان

خرید سریال Hellcats

نام سریال : Hellcats

ژانر : کمدی | درام
تعداد فصل : 1
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل کنسل شد .

3,000 تومان

خرید سریال Smash

نام سریال : Smash

ژانر : درام | موزیکال
تعداد فصل : 2
زیرنویس پارسی : دارد

وضعیت پخش در شبکه : 2 فصل کامل کنسل شد .

6,000 تومان

خرید سریال Glee

نام سریال : Glee

ژانر : کمدی | درام | موزیکال
تعداد فصل : 6
زیرنویس پارسی : دارد-تاقسمت 8 از فصل 6 ترجمه شده

وضعیت پخش در شبکه : 6 فصل کامل اتمام داستان سریال .

18,000 تومان

Showing all 12 results