مستند

خرید مستند دو زبانه زندگی پستانداران-The Life of Mammals

نام سریال : زندگی پستانداران The Life of Mammals

ژانر : مستند
تعداد فصل : 1
با دوبله فارسی و بدون حذفیات

7,000 تومان

خرید مستند دو زبانه کیهان: ادیسه‌ای فضا زمانی

نام سریال : کیهان: ادیسه‌ای فضا زمانی Cosmos: A Spacetime Odyssey

ژانر : مستند
تعداد فصل : 1
با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

9,000 تومان

خرید مستند دو زبانه اقیانوس آرام جنوبی-South Pacific

نام مستند : اقیانوس آرام جنوبی South Pacific

ژانر : مستند

تعداد فصل : 1

با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

7,500 تومان

خرید مستند دو زبانه صخره زرد-Yellowstone

نام مستند : صخره زرد  Yellowstone

ژانر : مستند

تعداد فصل : 1

با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

4,500 تومان

خرید مستند دو زبانه ارتباطات مهندسی-Engineering Connections

نام مستند : ارتباطات مهندسی Engineering Connections

ژانر : مستند

تعداد فصل : 3

با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 3 فصل کامل اتمام داستان سریال .

10,000 تومان

خرید مستند دو زبانه سیاره زمین 2-Planet Earth II

نام مستند : سیاره زمین 2  Planet Earth II

ژانر : مستند

تعداد فصل : 1

با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

8,000 تومان

خرید مستند دو زبانه سیاره دایناسور-Planet Dinosaur

نام مستند : سیاره دایناسور  Planet Dinosaur

ژانر : مستند

تعداد فصل : 1

با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

6,000 تومان

خرید مستند دو زبانه داستان حیات-Life Story

نام مستند : داستان حیات  Life Story

ژانر : مستند
تعداد فصل : 1
با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

7,000 تومان

خرید مستند دو زبانه زندگی-Life

نام مستند : زندگی  Life

ژانر : مستند

تعداد فصل :1

با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

13,000 تومان

خرید مستند دو زبانه تور بزرگ-The Grand Tour

نام سریال : تور بزرگ  The Grand Tour

ژانر : مستند | کمدی | گفتگوی تلویزیونی
تعداد فصل : 1
با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل

6,000 تومان

خرید مستند دو زبانه گالاپاگوس-Galapagos

نام مینی سریال : گالاپاگوس  Galapagos

ژانر : مستند
تعداد فصل : 1
با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

4,000 تومان

خرید مستند دو زبانه شکار-The Hunt

نام مینی سریال : شکار  The Hunt

ژانر : مستند
تعداد فصل : 1
با دوبله فارسی و بدون حذفیات

وضعیت پخش در شبکه : 1 فصل کامل اتمام داستان سریال .

8,000 تومان

Showing 1–12 of 22 results